skip to Main Content

Checklist voorbereiding installatie

Om u voor te bereiden op de installatie worden hieronder de belangrijkste aandachtspunten weergegeven.

Reservedakpannen
Ondanks dat onze installateurs met de grootste zorgvuldigheid te werk gaan kan een dakpan breken of beschadigen tijdens de installatie. Het is daarom essentieel dat u enkele dakpannen op reserve heeft.

Ophangen omvormer
De omvormer wordt in overleg tussen u en de installateur geplaatst. Het helpt als u van te voren al mogelijke locaties bepaalt. Wenselijk is dat er 50 cm onder de omvormer aan vrije ruimte is en 30 cm vrije ruimte aan beide zijkanten en de bovenkant. Dit om de koeling van de omvormer zo goed mogelijk te laten werken. Kijkt u in uw offerte onder het kopje Uitgebreide specificatie zonnestroom systeem voor de afmetingen van uw omvormer. Uit de praktijk blijkt dat veelvoorkomende locaties zijn: zolder, overloop, bijkeuken, garage et cetera. Het is niet aan te bevelen om de omvormer in een ruimte te hangen waar u veel aanwezig bent, dit omdat de omvormer nooit helemaal geruisloos zal werken.

Kabeltraject
De omvormer dient te worden aangesloten op een vrije groep in de meterkast. De installateur zal kosteloos een vrije groep plaatsen in de meterkast als deze niet aanwezig is. De aansluiting geschiedt door middel van standaard elektriciteitskabel die getrokken wordt van de omvormer naar de meterkast. Deze kabel heeft een diameter van ca. 1 tot 1,5 cm. De diameter is afhankelijk van de dikte van het draad, 2,5 of 4 mm, en het aantal draden 3 of 5 (1 of 3 fasen omvormer). Ter plekke zal de installateur in overleg met u bepalen hoe het kabeltraject zal lopen. Het is wel handig om voorafgaand aan de installatie alvast de mogelijkheden te bekijken.

Veiligheid
Onze monteurs installeren zo veilig mogelijk het zonnesysteem. We vragen u dan ook hier rekening mee te houden. Loop bijvoorbeeld niet langs de dakrand in verband met mogelijk vallende objecten, en blijf uit de buurt van de meterkast als de elektromonteur hier werkzaamheden aan verricht.

Toegankelijkheid
Zorgt u er voor dat de ruimtes waar de installateurs hun werkzaamheden verrichten goed bereikbaar zijn op de dag van installatie. Denk hierbij specifiek aan de meterkast en aan de plek waar de omvormer dient te worden opgehangen.

Aansluitwaarde
Bij een installatie groter dan 18 zonnepanelen is de aansluitwaarde van uw woning van belang. Indien dit nog niet besproken is met uw verkoopadviseur verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Staat van het dak
De onderconstructie van de zonnepanelen wordt doormiddel van zogenaamde dakhaken aan het dak bevestigd. Deze dakhaken worden over de pannen en panlatten geschoven. Het is daarom belangrijk dat het dak in goede staat is. Twijfelt u over de staat van uw dak overleg dit dan met uw verkoopadviseur.

Asbest
AddSolar BV plaatst uit veiligheidsoverwegingen geen zonnepanelen op asbesthoudende daken. Is er sprake van asbest neem dan direct contact op met uw adviseur om dit te bespreken.

Dakpannen met stormhaken
Indien uw dakpannen vast zitten met zogenaamde stormhaken dan vragen wij u om dit van te voren bij uw verkoopadviseur te melden. Onze installateurs kunnen zich hier dan op voorbereiden voorafgaand aan de installatie.

Terugleveren & geschiktheid meter
De meter dient geschikt te zijn voor terugleveren van elektriciteit. U dient uw installatie aan te melden bij uw netbeheerder. Zij gaan controleren of uw meter geschikt is. U krijgt van de netbeheerder bericht of uw meter geschikt is of dat deze vervangen dient te worden. Indien u voor de installatie niets hoort van de netbeheerder, vragen wij u contact op te nemen met hen om te zorgen dat hij alsnog vervangen wordt. U kunt uw installatie aanmelden via www.energieleveren.nl

Duurzaamheidslening
Gaat u uw zonnepanelensysteem financieren met de Duurzaamheidslening? Dan is het belangrijk dat de lening volledig is goedgekeurd. Voor de leningen vanuit de overheid betekent dit dat het ‘bouwkrediet’ geopend moet zijn. Ook heeft u declaratieformulieren ontvangen. Neem bij twijfel contact op met uw adviseur.

Back To Top